STRATEGI MENINGKATKAN KUALITI HIDUP VETERAN ATM

Oleh: Hamzah hd.

Dalam konteks pertahanan negara, anggota  ATM merupakan benteng utama barisan hadapan yang ‘mengabdikan’ seluruh jiwa dan raga bagi tujuan mempertahankan kedaulatan negara dari diceroboh oleh segala anasir sepanjang perkhidmatan mereka samada dalam tempoh jangka pendek atau sehingga ke penghujung perkhidmatan. Selepas tamat tempoh perkhidmatan sebenar, mereka-mereka ini masih bersiaga di barisan kedua sebagai anggota Simpanan Tetap sehingga kepada sesuatu tempoh tertentu. 

Meskipun mereka-mereka ini bergelar bekas tentera namun slogan perjuangan masih diguna pakai bersesuaian dengan perjuangan semasa mereka.  Bagi Persatuan Bekas Tentera Malaysia (PBTM), slogan ‘Sentiasa Berjuang’ menjadi teras kepada kesinambungan penjuangan masa lalu namun di alam persaraan ini perjuangan masih diteruskan bagi menentukan kesinambungan kuasa pemerintahan yang boleh menjamin kesejahteraan negara di samping perjuangan memartabatkan jasa dan pengorbanan bekas-bekas pejuang dalam konteks menagih keselesaan dan kesempurnaan bagi mengisi ruang kehidupan yang berbaki.

Perjuangan PBTM dalam memperkasakan ekonomi  bekas tentera sebenarnya telah melalui pelbagai fasa dan strategi semenjak di awal penubuhannya lagi.  Pada awalnya wawasan PBTM memperjuangkan bagi  merealisasikan 1Bekas Tentera dengan 1kemahiran dan 1kebajikan bagi setiap isi rumah. 

Wawasan ini dianggap selesai setelah kerajaan mengambil alih peranan ini melalui Pelan Transformasi Kerajaan bagi menjadikan seluruh rakyat negara ini berpendapatan tinggi menjelang negara maju 2020.  Walaubagaimana pun, gagasan baru PBTM tercipta mulai 10.10.2010 iaitu Menyatu, Mengukuh dan Memperkasa bekas tentera adalah merupakan nilai tambah bagi mendorong kepada pencapaian gagasan 1Malaysia dalam memastikan pengukuhan sistem ekonomi  dan menjaga kebajikan bekas-bekas tentera secara konsisten walaupun tiada statistik pencapaian yang jelas bagi mengukur keberhasilan usahanya selama ini.

Berkat kesungguhan, kesabaran dan konsistensi akhirnya dapat meyakinkan kerajaan betapa penting dan perlunya veteran ATM ini diberi ‘perlindungan’ sejajar dengan jasa dan pengorbanan mereka yang memangkin kepada keberhasilan negara dalam semua sektor hasil dari keamanan yang dicetus oleh ATM.  Keamanan dan kemakmuran yang dikecapi oleh negara pada hari ini bukan datang dengan sendiri sebaliknya ada pejuang-pejuang yang memperjuangkannya yakni bekas-bekas tentera adalah pejuangnya.

Meningkat Sosio Ekonomi Bekas Tentera

Ramai orang bertanya kenapa kehidupan bekas-bekas tentera agak susah bila memasuki alam persaraan.  Jawapannya ialah anggota tentera berpencen di antara umur 40 hingga 43 tahun yang mana waktu itu anak-anak sedang membesar dan sedang belajar dalam pelbagai peringkat akademik.  Di kala itu juga masih ada hutang-hutang yang berbaki seperti pinjaman perumahan, kenderaan dan sebaginya yang perlu dilunasi dengan wang pencen yang sudah tinggal separuh. Berbeza dengan penjawat awam yang bersara sekurang-kurangnya ketika umur 56 tahun yang mana kebanyakan anak-anak sudah tamat belajar malah ada yang sudah bekerja dan segala keperluan asas sempat dibeli dan dilunasi semasa bergaji penuh.  Oleh kerana itu jika seseorang bekas tentera gagal mendapat pekerjaan bagi menampung kekurangan dalam sistem ekonomi keluarga mereka, maka kualiti hidup golongan ini ‘kelihatan’ terjejas.

Dalam usaha menentukan  bekas-bekas tentera boleh berdikari, Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT) ditubuhkan pada tahun 1994. Pada 2002 peranan PERHEBAT telah disusun semula di mana perbadanan ini hanya berfungsi sebagai pusat latihan kepada bakal-bakal pesara tentera dan bekas-bekas tentera iaitu sebuah training arm. Peranan-peranan lain seperti program kebajikan, penempatan kerjaya kepada bekas-bekas tentera diambilalih oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV).

Penubuhan JHEV di bawah Kementerian Pertahanan pada tahun 2000 selaras dengan keputusan Jemaah Menteri berperanan sebagai One Stop Centre kepada bekas-bekas tentera. JHEV bertanggungjawab kepada veteran ini mencakupi semua aspek kebajikan dengan menyediakan tempat-tempat latihan kemahiran dan pengembangan ilmu kemahiran dan keusahawanan secara percuma supaya boleh berdikari mencari sumber pendapatan bagi menampung keperluan hidup.

Lebih kurang RM32 juta setahun kerajaan telah memperuntukkan kewangan kepada PERHEBAT khusus untuk pembangunan latihan kemahiran, keusahawanan dan lain-lain bantuan yang diperlukan bagi melengkapkan diri bersaing dalam pasaran pekerjaan dan keusahawanan bersama masyarakat umum.  Dalam usaha memberi kemudahan mengikuti kursus-kursus dalam tempoh masa yang panjang, PERHEBAT juga menaja bakal-bakal pesara malah juga bekas tentera yang sudah lama menamatkan perkhidmatan,  memilih  pusat-pusat kemahiran seperti Institut Kemahiran Mara (IKM), Institut Latihan Perindustrian (ILP), Kolej Komuniti, Giat Mara yang berada di kawasan penempatan masing-masing untuk menimba ilmu kemahiran.

Dalam pembentangan Bajet 2012, beberapa insentif telah diumumkan oleh Perdana Menteri khusus untuk bekas-bekas tentera:

–          Bantuan RM50 Juta  kepada seramai 175,000 anggota tentera yang telah menamatkan perkhidmatan  kurang daripada 21 tahun dan tidak menerima pencen yang mana sebahagian daripada mereka menghadapi kesukaran untuk menampung kos sara hidup.   Bantuan diberi bertujuan menyediakan program latihan khusus untuk mereka meningkatkan pendapatan selaras dengan dasar kerajaan melalui model ekonomi baru ( MEB).

–          Kenaikan Pencen Pesara ATM sebanyak 8% berkuatkuasa mulai bulan Feb 2012 dan kenaikan  2% pada tahun-tahun berikutnya.

Justeru dalam usaha mengukuhkan sosio ekonomi golongan ini, beberapa strategi telah disusun atur oleh PERHEBAT yang bekerjasama rapat dengan JHEV, Persatuan-persatuan Veteran, Agensi-agensi Kerajaan, Swasta dan Agensi Institusi Kewangan dengan melaksanakan beberapa strategi bagi menukarkan peruntukan RM50 juta kepada bentuk ‘pancing’ kepada bekas-bekas tentera memulakan sesuatu usaha penjanaan ekonomi dalam kehidupan seharian mereka yang mana outcome yang dihasratkan setiap peserta mampu menjana pendapatan lebih daripada RM1500.00 sebulan dan menepati hasrat kerajaan dalam perlaksanaan Model Ekonomi Baharu (MEB) yang mensasarkan rakyat berpendapatan tinggi menjelang negara maju 2020.

Strategi 1- Program Outreach dengan melaksanakan program penerangan/penjelasan peserta dari satu lokasi ke satu lokasi di seluruh negara dengan kerjasama PBTM dan agensi-agensi lain dengan tujuan untuk memberi kefahaman semaksima mungkin  sekali gus membuat pendaftaran kepada golongan sasaran.  Jadual di bawah adalah statistik keseluruhan kecenderungan Bekas Tentera Tidak Berpencen dalam Program Outreach yang dilaksanakan sehingga 3 Feb 2012.

BIL

LOKASI

KATEGORI KECENDERUNGAN

JUMLAH

   

USAHAWAN

PEKERJAAN

TIDAK BERMINAT

 

1

JOHOR

400

12

305

717

2

NEGERI SEMBILAN

365

24

205

594

3

KEDAH

355

53

224

632

4

PERAK

276

39

280

595

5

PERLIS

112

11

72

195

6

PAHANG

116

6

72

194

7

KELANTAN

195

9

136

340

8

P. PINANG

77

7

33

117

9

SARAWAK

104

13

76

193

10

TERENGGANU

49

0

18

67

11

SABAH

34

22

27

83

12

SELANGOR

32

6

25

63

13

MELAKA

30

5

33

68

14

KUALA LUMPUR

19

5

5

29

15

W.P. LABUAN

8

1

1

10

JUMLAH

2172

213

1512

3897

Strategi 2- Penubuhan Lab atau Bengkel dengan tujuan untuk merangka dan melaksanakan program ini.

Strategi 3- Elemen Perlaksanaan iaitu dengan melaksanakan semua perancangan melalui enam teras strategi Pelan Pembangunan Sosio Ekonomi Veteran ATM yang tidak berpencen (PPSEV- ATM-TBP):

  • Melonjakkan 1000 orang usahawan/Syarikat yang sedia ada berdasarkan sektor /bidang yang boleh dilonjakkan (Quick Win), meningkatkan kompetensi keusahawanan (kemahiran, pengetahuan dan sikap) dan pembangunan jaringan perniagaan  dengan program-program yang diatur mengikut kategori dalam sektor Pembuatan, Perkhidmatan, Pertanian, Kemahiran Keusahawanan, Jatidiri Keusahawanan, Pembangunan Produk/Perkhidmatan, Pengurusan Pemasaran, Pengurusan Kewangan, Pengurusan Organisasi, Kemaskini Profil Perniagaan, Penyediaan RP, Groombig/4PU, Business Matching, Coaching & Mentoring dengan kerjasama rakan strategik seperti JHEV, MITI, KPDNKK , MOA, PUNB, SIRIM, SME-Corp, MARA, IMP, MDeC, MATRADE, NGO.  Kemuncak kepada program ini ialah penyediaan pembiayaan sebanyak RM100,000 hingga RM500,000 oleh SME–Bank, Agrobank,  MIDF  dan Bank Komersil.
  • Mewujudkan 2000 orang usahawan baharu dengan cara mengenal pasti individu yang belum memulakan perniagaan dan memiliki tahap kecenderungan yang sederhana untuk memulakan perniagaan/menjadi usahawan  dan menjalankan program latihan keusahawanan di peringkat asas. Dengan Program TEKAD Wira 1MALAYSIA,  Ujian psikometrik , Kursus Asas, Keusahawanan,  Kursus Penyediaan Rancangan  Perniagaan  dengan kerjasama rakan strategik seperti  JHEV, INSKEN, SME Bank, TEKUN , Amanah Ikhtiar, MARA dan SSM.

 

  • Berusaha untuk menarik minat 7000 orang bekas tentera yang belum memulakan perniagaan dan memiliki tahap kecenderungan yang rendah untuk menjadi usahawan. Melalui skor ujian psikometrik, akan mengenal pasti bekas tentera yang berminat dan melakukan pembudayaan keusahawanan melalui seminar/ceramah/motivasi dan program Tekad Wira 1Malaysia.  Dengan kerjasama rakan strategik JHEV, media dan INSKEN adalah dijangka sebilangan yang berminat akan menjadi usahawan di akhir program.

 

  • Pengukuhan kebolehpasaran guna tenaga dengan meningkatkan peluang  pekerjaan  dengan menyediakan khidmat sokongan melalui rakan strategik dengan melaksanakan program Tekad Wira 1Malaysia,  kaunter bergerak,  memanfaatkan portal pekerjaan sedia ada (Jobs Malaysia)  di samping  persediaan pekerjaan  (resume dan kemahiran menghadiri temuduga). Jobmatching (Quick win) dengan melakukan dialog bersama majikan/temuduga, kemaskinikan pangkalan data veteran ATM, mengenal pasti kumpulan sasaran, mengenal pasti keperluan pekerjaan, mengadakan promosi berterusan dan menguatkuasakan peraturan pengambilan veteran (projek MINDEF).  

Place and Train yakni mewujudkan Sinergi/Kolaborasi. Strategi meningkatkan kompetensi Veteran ATM adalah dengan tindakan mewujudkan  Pengiktirafan industri , Penambahbaikan sistem latihan/modul, Mewujudkan kolaborasi dengan penyedia latihan/agensi  berkaitan,  Kemudahan peralatan latihan, Mewujudkan  pengiktirafan industri, Penambahbaikkan sistem latihan/modul. Dalam pelan tindakan ke empat ini rakan strategik yang disenaraikan sebagai elemen kerjasama ialah KSM, JHEV, Jobs Malaysia , PMSB , CIDB, MEF, FMM, PLUS dan industri berkaitan .

  • Pelan Tindakan Ke 5 adalah Kolaborasi, Promosi dan publisiti.  Kolaborasi dengan agensi kerajaan/GLC/Swasta/NGO.  MoU dengan Agensi Kerajaan untuk mendapatkan kemudahan latihan keusahawanan dan pekerjaan dan mewujudkan Jawatankuasa Teknikal.  Rakan strategik adalah MITI, KPDNKK, MOA, JOB Malaysia, Institusi kewangan, MAPEM, Dewan Perniagaan, TEKUN, Amanah Ikhtiar, SME-Bank.

Publisiti  dan Promosi melalui ICT /Iklan/Dokumentari/ Drama  dengan menaik  taraf Portal dan jenama PERHEBAT-Prenuer  dan Job-PERHEBAT,  Papan tanda di tempat strategik, Dokumentari di radio / TV dan Video Korporat melalui rakan strategik seperti TELEKOM, MAXIS, DIGI , Media elektronik (seperti RTM/TV3/TV9/TV 7/ , TV OASIS dan Media Cetak.

  • Penyelidikan dan pembangunan pangkalan data program PPSEV- ATM-TBP adalah bagi mengukur pencapaian  PPSEV- ATM-TBP dengan memberi penekanan kepada Laporan Outcome dan Kajian Impak dengan kerjasama IPT/ Perunding Swasta . Juga mengemaskinikan senarai Veteran  ATM dengan Penyediaan Pangkalan Data dan Membangunkan Peta Demografi Veteran ATM dengan menggunakan Geography Information System (GIS),  Melengkapkan pangkalan data berkaitan peluang pekerjaan, Mewujudkan rangkaian laman portal dengan agensi/industri dengan kerjasama Perunding GIS .

Grafik: Ehsan Bahagian Perancangan Koperat PERHEBAT

Lab 1 dan 2 dalam Model Perlaksanaan Program di atas menggambarkan pada akhir program nanti  semua yang terlibat mampu menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM1500.00 sebulan seperti mana yang dihasratkan oleh kerajaan dalam Model Ekonomi Baharu negara.

Di antara jenis-jenis pekerjaan yang disenaraikan dalam program ini seperti Pemandu, Keselamatan, Penyelia, Pengurus, Penyelenggara Setor, Juruteknik/Mekanik, Juragan, Imam/Bilal, Tukang Masak, Offshore dan Polis. Manakala bidang-bidang keusahawanan yang terpilih ialah seperti Jahitan, Ternakan, Perniagaan, Katering, Penyelenggara Setor, Pertanian, Teknikal, Perikanan, Kontraktor Binaan, Peruncitan, Dobi dan Salun/Gunting Rambut, Restoren,  Kedai Makan,  Tukang Baiki Kasut dan lain-lain.

Penutup

Bekas tentera boleh dibahagikan kepada dua kategori yang berilmu dan yang tidak berilmu.  Berilmu dalam ertikata mempunyai kepandaian akademik maupun kemahiran teknikal yang mereka belajar sebaik sahaja menamatkan perkhidamtan  samada di PERHEBAT ataupun pusat-pusat pengajian luar yang mana kedua-duanya boleh menjadikan asas kepada survivaliti menjana pendapatan selepas menamatkan perkhidmatan samada berpencen atau tidak berpencen dengan bekerja sendiri atau makan gaji.

Kategori kedua ialah bekas tentera yang tidak berilmu akademik maupun  kemahiran diburukkan lagi tidak mempunyai hartanah untuk diusahakan.  Golongan ini agak sukar untuk survival dan perlu dibantu dalam bentuk program yang diatur dalam perbincangan di atas dalam usaha memberi asas kemahiran dan keyakinan bagi memulakan sesuatu usaha.  Jika program seperti ini masih dipandang sepi maka selamanya lah mereka akan berada dalam golongan masyarakat bersubsidi meskipun mempunyai tubuh badan yang sihat wala’fiat.

Merujuk kepada pencapaian program outreach yang dianjurkan sehingga Feb 2012 menggambarkan hanya beberapa peratus sahaja yang keluar untuk menyahut cabaran di dalam usaha pihak kerajaan untuk membaiki taraf hidup bekas tentera yang tidak berpencen yang ‘kononnya’ dikatakan sangat daif.  Andaian penulis dalam senario ini sebenarnya dari angka 175,000 orang bekas tidak berpencen cuma  beberapa peratus sahaja yang betul-betul daif dan sangat memerlukan bantuan kerana kemungkinan mereka ini adalah dari kumpulan yang sudah berumur sangat lanjut, uzur, cacat dan tidak mempunyai waris yang boleh membantu.  Kumpulan ini sebenarnya sudah ada dalam senarai pemantauan JHEV setiap negeri yang memberi bantuan secara berterusan.  Sebahagian lagi sebenarnya mereka-mereka ini sudah berada pada tahap selesa dalam kehidupan malah ada yang sangat berjaya yang tentunya program seperti ini tidak perlu lagi kepada mereka. 

Kesimpulannya sekarang adalah perahu sudah di air, pendayung juga sudah di tangan.  Hanya kemahuan dan usaha sahaja yang mampu mengubah nasib seseorang.  Program sudah di atur dengan segala ruang dan peluang tersedia.  Bentuk bantuan yang macam mana lagi yang harus kerajaan melalui rakan kolaborasinya aturkan untuk mengubah nasib bekas tentera?. Bertepatan dengan kata perpatah yang seseorang hanya mampu membawa kuda ke kolam tetapi jika kuda itu sendiri tidak mahu meminumnya apakan daya untuk memaksa. 

Kebanyakan mereka sebenarnya mahukan insentif/elaun berbentuk wang tunai tanpa perlu bersusah payah bekerja seperti mana yang cuba diaturkan di dalam program ini.  Ironinya, jika bekas komunis pun diberi tanah kenapa bekas tentera tidak diberi yang seumpama atau jika nelayan dapat insentif bulanan, apakah bekas tentera yang bersusah payah membebaskan tanahair ini tidak layak?.  Hakikat inilah yang bersarang dalam minda mereka yang mencetus polimik berpanjangan di samping kegagalan pihak kerajaan-kerajaan negeri meluluskan permohonan-permohonan tanah secara sah sebagaimana rakyat terbanyak.

Justeru sekali lagi penulis ingin mengulangi cadangan yang pernah ditulis sebelum ini dengan nada yang sama supaya Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) yang mempunyai prestasi cemerlang dan konsisten memberi bonus tahunan kepada pencarumnya yang terdiri daripada warga aktif ATM.  Sesuatu yang boleh dibuat kajian ialah menggubal satu kaedah supaya bekas tentera juga dibenarkan membuat caruman tetap yang berkonsepkan pelaburan saham yang mampu menjana pendapatan sampingan. Jika idea ini dapat direalisasikan, ini dikira suatu tindakan positif sebagai penghargaan terhadap kesetiaan mereka mencarum selama berada di dalam perkhidmatan tetap selama ini.

 

Dengan kegagalan individu yang berada dalam kumpulan sasaran menfaatkan peluang ini, maka suara-suara sumbang akan terus berkumandang menyatakan pihak itu ini gagal membela nasib bekas bekas tentera di dalam meningkatkan sosio ekonomi mereka.  Selari dengan itu akan lahir NGO-NGO malah juga parti-parti politik yang cuba menangguk di air keruh mendendangkan lagu-lagu hasutan.  Ruang ini akan diguna sepenuhnya untuk terus mendesak dan jika ‘perlindungan’ tidak dilaksanakan dengan berkesan dikuatiri angka yang ramai ini menjadi satu angka yang boleh merosakkan strategi menyatu, mengukuh dan memperkasakan bekas tentera menjadi sebaliknya.

Sebagai nilai tambah, kerajaan juga perlu melihat lain-lain model organisasi veteran yang terdapat di seluruh dunia.  Apakah acuan yang mereka guna pakai bagi menstabilkan perasaan bekas-bekas tentera mereka yang berjaya mengekalkan sikap profesional dan berkecuali dalam politik menjurus kepada perpaduan dalam masyarakat.

Maka di sinilah natijahnya dalam konteks perjuangan, strategi merupakan senjata utama bagi menentukan keberkesanan dan kejayaan.  Kejayaan sesuatu perjuangan, dalam apa jua konteks sekali pun adalah berkait rapat dengan ketabahan, kesabaran dan konsistensi samada secara individu maupun berpasukan.

PERAJURIT

Elaun JPP: Akta masih digubal

sumber utusan

DATUK WAN HAMIDAH WAN IBRAHIM
Setiausaha Bahagian
BIUPA, Jabatan Perdana Menteri

BAHAGIAN Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa (BIUPA), Jabatan Perdana Menteri ingin merujuk kepada surat pembaca bertajuk Penerima Pingat JPP inginkan kepastian yang disiarkan dalam ruangan ini bertarikh 27 Januari 2012.

Terlebih dahulu BIUPA ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada aduan yang ditulis oleh Menunggu Sampai Tua dan berikut adalah penjelasan bagi menjawab persoalan yang dibangkitkan.

Secara dasarnya, elaun kenangan kepada penerima pingat Jasa Perkasa Persekutuan (JPP) dan Pingat Tentera Udara (PTU) telah diluluskan oleh kerajaan pada Julai 2011 dan tarikh penguatkuasaan pembayaran elaun tersebut ialah pada 1 Julai 2011.

Program Gerak Wira PBTM

Jitra 12 Feb- Program Gerak Wira PBTM peringkat Negeri Kedah telah berlangsung hari ini di Dewan Damai Regency Darul Aman Golf Resort Jitra mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dari bekas-bekas tentera negeri Kedah.

Program ini adalah kesinambungan daripada Perhimpunan Raksasa PBTM pada 10.10 2010 yang berslogankan Menyatu, Mengukuh dan Memperkasakan Bekas Tentera.

Beberapa siri program Gerak Wira telah dilaksanakan bertujuan untuk memberi penjelasan kepada bekas-bekas tentera terutamanya kepada bekas-bekas tentera yang tidak berpencen tentang Bajet RM 50 juta yang diumumkan oleh Perdana Menteri dalam Bajet 2012.

Pengisian program ini adalah sesi penerangan wakil PERHEBAT dan  Agensi Pembangunan Usahawan Negeri Perak (PEHRDA) berkaitan pengendalian kursus-kursus yang dipilih sendiri  oleh peserta-peserta yang berminat.

Program sehari ini telah dirasmikan oleh YB Dato Paduka Ahmad Bashah bin Md Hanipah Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah merangkap ADUN Bakar Bata.  Turut hadir dalam Majlis Perasmian program ini ialah  Presiden PBTM, Dato Mohamad Ghani, Dato Saad Man ADUN Jitra dan Dato Zaini ADUN Bukit Kayu Hitam.

Bekas tentera perlu sikap ‘samurai’

Sumber utusan

Oleh NIZAM YATIM

nizam.yatim@utusan.com.my

PERSATUAN Bekas Tentera Malaysia (PBTM) yang ditubuhkan lebih 86 tahun lalu oleh British telah menghadapi pelbagai cabaran bagi membantu golongan yang banyak berjasa kepada negara ini.

Perjuangan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) berkenaan yang pada asalnya dikenali sebagai Ex-Services Association of Malaya (ESAM) telah mendapat sokongan positif kerajaan termasuk yang terbaru melibatkan kenaikan kadar pencen bekas tentera sebanyak lapan peratus mulai Januari lalu.

Bagaimanapun, perjuangan PBTM dengan sokongan kerajaan untuk membela nasib bekas tentera telah tergugat berikutan sebilangan ahli khususnya pesara baru yang berusia dalam lingkungan 40-an enggan mengubah sikap.

Akibatnya, program latihan kemahiran dan kursus keusahawan melalui Perbadanan Hal Ehwal Angkatan Tentera (Perhebat) dan lain-lain bantuan supaya pesara berdikari melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV), Yayasan Warisan Perajurit dan Yayasan Veteran tidak menunjukkan hasil yang boleh dibanggakan.

Mengulas perkara itu, Presiden PBTM, Datuk Muhammad Abdul Ghani yang telah bersama-sama persatuan itu selama 33 tahun termasuk 15 tahun sebagai presiden menegaskan, bekas tentera hanya boleh berjaya dalam hidup sekiranya mereka bersikap seperti ‘samurai’.

“Kalau di Jepun, ‘samurai’ boleh membangunkan negara itu, kenapa kita bekas pejuang negara tidak dapat membangunkan ekonomi diri kita sendiri,” katanya kepada Utusan Malaysia di ibu pejabat PBTM di Wisma Pahlawan, Kuala Lumpur kelmarin.

‘Samurai’ adalah pasukan tentera elit Jepun yang telah menguasai politik, ekonomi dan sosial negara Matahari Terbit itu selama tujuh abad. Selain mahir taktik peperangan, ramai ‘samurai’ berjaya dalam kehidupan sebagai orang awam termasuk menjadi penyair dan penulis kaligrafi berbakat.

Mengulas lanjut mengenai perubahan sikap yang perlu dilakukan bekas tentera, jelas Muhammad, terdapat empat budaya negatif golongan itu yang perlu dikikis termasuk budaya menunggu untuk menerima arahan terlebih dahulu sebelum bertindak.

“Bekas tentera menganggap mereka masih berada dalam kem sedangkan mereka telah berada di dunia luar yang memerlukan seseorang itu berdikari dan berusaha sendiri untuk memajukan diri,” ujarnya.

Jelasnya, budaya kedua yang perlu diubah melibatkan keinginan untuk balik ke kampung selepas bersara, sedangkan kebanyakan kursus kemahiran yang diperoleh di Perhebat hanya sesuai dipraktikkan di bandar-bandar.

“Budaya ketiga melibatkan kecenderungan mengambil kursus peralihan di Perhebat yang tiada kaitan dengan bidang tugas dalam tentera.

“Jangan kita ikuti kursus perniagaan, sedangkan kita dulu tukang masak. Sepatutnya, kita ambil kursus pengurusan restoran, supaya lepas itu kita boleh buka restoran,” tegasnya.

Tambah beliau, budaya keempat adalah sikap tidak mahu tampil ke hadapan bagi meminta supaya diberikan peluang perniagaan, projek dan lain-lain kemudahan.

Sementara itu, mengulas mengenai aktiviti persatuan bekas tentera terbesar dan tertua di Malaysia itu yang kini mempunyai 236 cawangan dan 150,000 ahli, Muhammad berkata, tumpuan adalah untuk terus memperjuangkan kebajikan bekas tentera.

“Kita mahu bantuan sara hidup setiap bulan kepada bekas tentera yang layak diberikan mengikut nilai semasa dan kita juga berharap 175,000 bekas tentera yang tidak berpencen turut layak menerima bantuan ini.

“Kita juga mencadangkan supaya bantuan sara hidup ini turut diberikan kepada bekas tentera yang berusia 70 tahun dan ke atas terutama kepada mereka yang tidak berpencen,” katanya.

Bagi meningkatkan bilangan usahawan bekas tentera, PBTM turut mencadangkan supaya 30 peratus projek di bawah Kementerian Pertahanan diberikan kepada Dewan Perniagaan Bekas Tentera dan Koperasi Kebajikan Bekas-Bekas Tentera.

“Kementerian-kementerian lain, Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) dan Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad yang diwujud hasil daripada potongan gaji anggota tentera juga perlu memainkan peranan bagi membantu bekas tentera dengan memberikan projek dan pekerjaan,” ujarnya.

Tambah beliau, bantuan ex-gratia kepada tentera yang cacat ketika bertempur dalam operasi sehingga 1989 perlulah mengikut nilai semasa dan bukannya berdasarkan gaji akhir ketika bertugas.

Beliau juga berharap kerajaan-kerajaan negeri lain mencontohi kerajaan Perak yang telah memberikan 7,000 lot tanah bagi membolehkan bekas tentera membina rumah yang selesa.

Dalam pada itu, Muhammad turut meluahkan perasaan gembira setelah Parlimen meluluskan Akta Veteran 2011 untuk membantu bekas tentera melalui peruntukan undang-undang.

Bagaimanapun, jelasnya, PBTM telah mencadangkan beberapa pindaan kecil termasuk dinyatakan secara jelas matlamat akta itu untuk menjaga kebajikan bekas tentera dan persatuan yang mewakili mereka.

“Ahli-ahli PBTM di peringkat akar umbi tidak berpuas hati dengan fasal ini kerana ia menyebabkan suara bekas tentera menjadi terbatas apabila segalanya perlu dibuat menerusi Majlis Veteran Kebangsaan yang berfungsi sebagai entiti tentera.

“Sepatutnya persatuan dibenarkan bergerak sebagai NGO supaya kita boleh bersuara, bukan bersuara dalam kelambu sahaja. Jika fasal ini dikekalkan persatuan bekas tentera akan dikurung, kena ikut perintah dan tidak bebas,” ujarnya.

Katanya, bibit-bibit perasaan tidak berpuas hati itu perlu dibendung supaya bekas tentera tidak beralih menyokong Kelab Veteran Angkatan Tentera (Kerabat) yang ditubuhkan baru-baru ini dengan matlamat menyokong pembangkang.

Bagi mengelak bibit-bibit tidak baik itu menjadi ‘api dalam sekam’ kepada kerajaan, sudah sampai masanya tuntutan bekas tentera dipertimbangkan dan kebebasan mereka untuk bersuara tidak disekat.

Tabung Rayuan Hari Pahlawan kumpul RM5.5 juta

sumber utusan

KUALA LUMPUR 15 Okt. – Tabung Rayuan Hari Pahlawan 2011 berjaya mengumpulkan sebanyak RM5.5 juta hasil sumbangan pihak korporat, organisasi dan individu setakat ini.

Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera (JHEV), Mejar Jeneral Datuk Zulkifli Mazlan berkata, meskipun kempen Rayuan Hari Pahlawan 2011 berakhir hari ini, namun orang ramai digalakkan untuk terus menderma.

“Sasaran kita tahun ini adalah RM10 juta. Walaupun kempen telah berakhir setelah tiga bulan dilancarkan, orang ramai masih boleh terus menyalurkan sumbangan ikhlas kepada tabung ini.

“Banyak lagi sumbangan berterusan dari beberapa syarikat akan diterima nanti dan tidak mustahil kita akan dapat mencapai sasaran sumbangan sebelum sambutan Hari Pahlawan pada 31 Julai depan,” katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Penutup dan Penyampaian Hadiah Cabaran Pencarian Harta Karun Pahlawan sempena Rayuan Hari Pahlawan 2011 di Muzium Tentera Udara Diraja Malaysia, Sungai Besi hari ini.

Acara itu disertai oleh kira-kira 200 orang yang terdiri daripada 50 kumpulan berkereta, yang memulakan aktiviti pencarian di Kem Wardieburn sebelum berakhir di muzium berkenaan.

Turut hadir, Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Rodzali Daud.

Zulkifli berkata, orang ramai yang ingin menderma boleh berbuat demikian dengan menaip RHP diikuti 1,2,3,4,5,6,7,8,9 atau 10 (mewakili nilai ringgit yang mahu disumbangkan) dan hantarkan ke 37799.

Kempen Rayuan Hari Pahlawan diadakan setiap tahun bertujuan mengumpul dana daripada orang ramai dan syarikat korporat untuk diagih kepada bekas tentera dan keluarga mereka yang memerlukan bantuan. – BERNAMA

Memperingati pejuang negara

BEKAS anggota pasukan keselamatan yang tercedera termasuk hilang kaki ketika bertempur dengan pengganas komunis meluangkan masa meninjau persekitaran Balai Polis Bukit Kepong yang mencatat peristiwa berdarah pada 23 Februari 1950, di Muar, Johor, semalam. – UTUSAN/ISHAK RAHMAD

 

sumber utusan

Oleh KAMIL MASLIH
utusanjohor@utusan.com.my

PAGOH 13 Sept. – Laungan ‘Hidup Pejuang!’ bergema sebanyak tiga kali di tapak bersejarah Balai Polis Bukit Kepong apabila hampir 1,000 orang bekas polis dan tentera serta waris peristiwa Bukit Kepong berhimpun bagi membantah tindakan pihak yang mempersoalkan kewibawaan pasukan keselamatan negara.

Dalam Majlis Memperingati Pejuang Negara yang julung kali diadakan di pekarangan balai polis itu di sini hari ini, linangan air mata dapat disaksikan di kalangan bekas anggota keselamatan serta waris keluarga mereka mengenangkan tragedi menyayat hati pada 23 Februari 1950 itu.

Segala peristiwa pahit dan duka dalam perjuangan memerangi Parti Komunis Malaya (PKM) kembali terimbau dalam segmen pantomin peristiwa serangan Balai Polis Bukit Kepong pada majlis itu.

Dalam reaksi senada, kesemua bekas anggota pasukan keselamatan telah bangkit mengecam kenyataan Timbalan Presiden Pas, Mohamad Sabu yang mempersendakan pengorbanan pasukan polis.

Pada majlis itu, Persatuan Bekas Polis Malaysia, Persatuan Bekas Tentera Malaysia serta Persatuan Veteran Tentera Melayu turut sepakat mengeluarkan Deklarasi Bukit Kepong bagi mengingatkan semua pihak agar tidak mengguris hati dan perasaan para pejuang yang menjaga kedaulatan negara.

“Bahawa kami seluruh ahli Persatuan Bekas Polis Malaysia dan Persatuan Bekas Tentera Malaysia pada 13 September 2011 dengan ini membantah serta menolak apa-apa jua kenyataan yang boleh mengguris hati dan perasaan pejuang yang mempertahankan agama, bangsa dan tanah air tercinta,” menurut deklarasi itu yang dibacakan pada majlis itu.

Deklarasi itu kemudian diserahkan oleh Pengerusi Persatuan Bekas Polis Johor, Datuk Mohd. Shah Isnin kepada Kurator Muzium Polis, Supritendan Said Zainal Abidin Said Zain.

Majlis yang dihadiri bekas polis serta tentera dan waris keluarga anggota peristiwa Bukit Kepong dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Bukit Serampang, Tahir Taat.

Turut diadakan ialah forum bertajuk, Siapa Pejuang Sebenar dengan ahli panel bekas Ketua Polis Negara, Tan Sri Rahim Noor; Pengarah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara (UiTM), Prof. Datuk Dr. Ramlah Adam dan pensyarah Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI), Prof. Madya Datuk Dr. Rosli Salehuddin serta bekas Timbalan Naib Canselor UPSI, Prof. Shaharuddin Abd. Aziz sebagai moderator.

Selain mengunjungi tapak bersejarah di Bukit Kepong itu, bekas polis, tentera serta waris keluarga turut meluangkan masa melawat Pameran Memperingati Pejuang Negara, bacaan tahlil serta lawatan ke tanah perkuburan anggota polis yang terkorban dalam peristiwa tersebut.

Sementara itu, dalam majlis forum tersebut, Rahim menempelak pihak-pihak yang mengocak kedamaian negara dengan mempersoalkan kewibawaan pasukan keselamatan dan cubaan halus membangkitkan semula perjuangan PKM yang mengorbankan banyak nyawa pasukan keselamatan dan orang awam.

“Sekarang sudah ada suasana di mana orang mempersoalkan peristiwa Bukit Kepong, orang putar belitkan fakta. Ada yang berpendidikan doktor falsafah yang turut mempertikai sejarah dengan matlamatnya menghalalkan cara,” katanya.

Jelasnya, beliau bimbang kenyataan sebagaimana yang dikeluarkan Mohamad yang mempertikaikan sejarah akan menimbulkan gelombang sehingga menimbulkan ketidakstabilan dan menjejaskan keselamatan negara.

Dalam pada itu, Ramlah berkata, usaha untuk menerangkan fakta sejarah negara kepada generasi muda perlu diperluaskan agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan pelbagai dakyah dan pembohongan yang tersebar luas terutamanya di Internet.

“Saya sudah menulis banyak buku tetapi orang tidak baca, orang baca laman web, jadi kita semua kena membetulkannya dengan cara mendidik anak kita tentang sejarah dan dasar negara,” katanya.

Menurutnya, walaupun Mohamad Indera yang mengetuai serangan komunis terhadap Balai Polis Kepong dikatakan warak dan kuat agama, fakta sejarah menunjukkan ramai dalam kalangan orang yang berpendidikan agama dipengaruhi PKM sehingga menjadi kuda tunggangan.

“Latar belakang pemimpin PKM seperti Musa Ahmad dan Shamsiah Fakeh adalah daripada pendidikan agama tetapi mereka tidak diberitahu mengenai tujuan sebenar komunis untuk menakluk negara,” katanya.

Mat Sabu perlu bersyukur: PBTM Kedah

sumber:sinar harian

ALOR SETAR – Timbalan Presiden Pas, Mohamad Sabu atau lebih dikenali sebagai Mat Sabu perlu bersyukur dan menghargai keamanan yang dikecapi hasil perjuangan pejuang-pejuang terdahulu dan tidak bertindak mengeluarkan kenyataan yang mengguris hati banyak pihak.

Yang Dipertua Persatuan Bekas Tentera Malaysia (PBTM) Kedah, Kapten Yusof Yaacob berkata, PBTM negeri mengutuk sekeras-kerasnya kenyataan Mat Sabu berhubung tragedi Bukit Kepong yang mana komunis yang menyerang balai polis disanjung sebagai hero.

Menurutnya, Mat Sabu menafikan perjuangan pejuang-pejuang yang terlibat dalam pertempuran dan kenyataan ini benar-benar mengguris hati dan perasaan barisan pejuang yang sudah banyak berkorban untuk negara.

“Sepatutnya, beliau berterima kasih dan bersyukur kerana disebabkan perjuangan kami (tentera dan polis) maka negara berada dalam suasana aman dan makmur.

“Malah, nikmat yang beliau rasai dan kecapi ketika ini adalah hasil perjuangan kami dan saya serta 20,000 ahli PBTM Kedah, mengutuk sekeras-kerasnya kenyataan yang dibuat Mat Sabu,” katanya pada sidang media, semalam.

Menurutnya, kenyataan yang dibuat pemimpin politik itu mungkin kerana ada agenda atau sekadar mencari publisiti murahan tetapi Mat Sabu tidak seharusnya menyentuh mengenai perjuangan pasukan keselamatan di negara ini.

“PBTM Kedah menuntut agar Mat Sabu sedar dan memohon maaf secara terbuka berhubung perkara ini, serta tidak lagi mengeluarkan kenyataan yang mengguris kenyataan pejuang-pejuang seperti kami.

“Malah kerajaan juga sewajarnya mengeluarkan arahan bagi menyekat pemimpin politik ini daripada mengulangi kesalahan sama pada masa akan datang,” katanya.

Yusof berkata, sebagai negara demokrasi, tidak salah untuk berpolitik tetapi tokoh politik khususnya, perlulah berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.